Khảo sát nguyện vọng tiêm Vaccine

BẢNG KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG TIÊM VACCINE CHO CƯ DÂN TẠI CỤM NHÀ CHUNG CƯ THE GOLDVIEW

Kính gửi Quý Cư Dân CNCC The Goldview,

Như mọi người được biết, Kế hoạch Tổ chức Tiêm Vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đang cư trú tại Cụm nhà Chung cư The Goldview đã được phê duyệt bởi UBND Quận 4. Tuy nhiên hiện nay Thành phố đang hết Vaccine như Pfizer, Moderna, AstraZeneca, TP còn loại Vaccine Vero Cell – Sinopharm.

Vì vậy BQT và BKS muốn thực hiện khảo sát nhanh để biết được nguyện vọng của cư dân qua đó BTC có thể làm việc để đáp ứng.

Trân trọng
BAN TỔ CHỨC
BAN QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CỤM NHÀ CHUNG CƯ THE GOLDVIEW